با هماهنگی و پیگیری دکتر جلیل مختار در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷جلسه ای با مدیرعامل و معاون وزیر راه و شهرسازی دکتر ایینی و دکتر روستا در شرکت بازافرینی بافت فرسوده تشکیل شد

🔰پیرو ماموریت اعضای شورای اسلامی شهر ابادان و سرپرست‌شهرداری ابادان با هماهنگی و پیگیری دکتر جلیل مختار در روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۷جلسه ای با مدیرعامل و معاون وزیر راه و شهرسازی دکتر ایینی و دکتر روستا در شرکت بازافرینی بافت فرسوده تشکیل شد
مقرر گردید

۱-بمنظور جلوگیری از تعطیلی پروژه اب های سطحی دستور پرداخت تامین نقدنگی ۲۰میلیارد ریال جهت پروژه سلیچ غربی توسط دکتر ایینی صادر گردید

۲-با پیگیری اعلام نقاط GISتوسط شهرداری ابادان و صدور تضامین لازم جهت تخصیص قیر رایگان به نقاط بافت فرسوده ابادان د ستور نهایی تخصیص۱۲۰۰تن قیر رایگان توسط دکتر ایینی صادر گردید

۳-مقرر گردید مجری ابهای سطحی سلیچ غربی صرفا فقط پروژه ابهای سطحی ادامه داده و شهرداری ابادان طبق تفاهمنامه سه جانبه شرکت بازافرینی بافت فرسوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان کل معابر عمومی بعد از اتمام ابهای سطحی سلیچ غربی و شرقی زیرسازی و اسفالت کند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .