نمونه مختصری از عملكرد دکتر جلیل مختار در حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی

🔰گام دوم

✅نمونه مختصری از عملكرد دکتر جلیل مختار در حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی که الحمدلله با پیگیرهای متعدد سرانجام عملياتی گردید:

آموزش عالی
١-جلوگيري از ادغام و حذف دانشكاه پيام نور اروندكنار در دوره گذشته
٢- شكايت دكتر مختار در ديوان عدالت اداري كه باعث ابطال مصوبه شوراي عالي اداري مبني به انفكاك دانشگاه صنعت نفت ابادان با قدمت بيش از ٨٠سال از وزارت نفت و الحاق به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري
٣-تبديل دانشكده علوم پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي ابادان
۴-احداث دانشگاه واحد خواهران فرهنگیان
٥-اخذ رشته کارشناسی ارشد جامعه شناسی برای دانشگاه پیام‌نور آبادان،
٦-اخذ اعتبار معادل ۳۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳ میلیارد تومان از مناطق نفت خیز جنوب جهت احداث دانشگاه پیام نور اروندکنار
٧-پیگیری انتقال زمین جهت احداث‌دانشگاه پیام‌ نور اروند کنار از اداره کل مسکن و شهر سازی استان خوزستان
۷-ایجاد رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه ازاد اسلامی ابادان.

آموزش وپرورش
دربعدآموزش وپرورش (آبادان واروندکنار)می توان اقدامات انجام شده طی این مدت توسط جناب دکترمختار رادراین بخش ها خلاصه کرد:
۱)تجهیزات
۲)،تعمیرات وایمنی سازی
۳)تامین نیروی انسانی
۴)آب وبرق مدارس و ادارات آموزش وپرورش
۵)دانشگاه فرهنگیان.پژوهشسرای بصیرت
۶)بیمه وخدمات مرتبط به امور فرهنگیان
دسته بندی کرد.جهت استحضار تنهابه بخشی ازاین اقدامات صورت گرفته دربخش های فوق الذکراشاره ودانستن مشروح اقدامات انجام شده با مستندات را میتوان به مراجعه به سامانه دکترجلیل مختار ،بخش آموزش وپرورش مطالعه وبرسی کرد.

نکته
مواردذکرشده به صورت پراکنده به جهت مکاتبات ودرمراحل چندگانه ازطریق سازمان نوسازی ومنطقه آزاداروند دراختیارمناطق ویا ادارات قرارگرفته است،مکاتبات پیگیری، ازدرخواست وتحویل این اقلام درسامانه موجود وقابل ملاحظه است

تجهیزات
۱)۱۲۵۰نیمکت وصندلی دانش آموزی آبادان،۶۰۰نیمکت وصندلی دانش آموزی اروندکنار،۳۰۰نیمکت وصندلی دانش آموزی چوئبده ،۲۵۰نیمکت وصندلی دانش آموزی تنگه.
۲)صندلی تک نفره ۲۵۰عدد آبادان ۱۷۰عدداروندکنار.۱۶۰عددچوئبده
۳)کولر گازی اسپیلت وپنجره ای ۲۲۰کولر آبادان ،۸۰کولراروندکنار.۱۸کولرآبادان ،چوئبده وتنگه،۲۰کولر اروندکنار
۴)تجهیزات هنرستانی .اعم ازکامپیوتر ،چرخ خیاطی،میزنقشه کشی.دستگاه ویدیوپروژکتور،موتورخودرو واقلام کارگاهی درچندمرحله بنابراعلام نیازودرخواست آموزش وپرورش، کارشناسی فنی وحرفه ای ،تهیه وتحویل گردید
۵)دستگاه کامپیوتر،چاپگر وپرینتراداری آبادان ۱۲۵عدد(جداازدستگاه های اختصاصی هنرستانها ) .اروندکنار ۵۴عدد.
۶)دستگاه کپی ۷۰عددآبادان ۴۰عدداروندکنار
۷)آبسردکن جمعا ۵۰عددآبادان واروندکنار (جدا ازاعتبار اخذشده جهت خریدآبسردکن)
۸)تخته وایتبرد ،۹۰عددآبادان واروندکنار
۹)میزوصندلی معلم ۳۰۰عدد آبادان واروندکنار
سایرخریدهای تجهیزاتی مانند:کمد کتابخوانه ای کمد وفایل اداری،لپ تاپ ،اسکنر ،میز مدیریتی ،صندلی چرخان ،کاغذ موردنیاز مدارس ،تجهیزات ورزشی برای ۱۰۰مدرسه شامل توپ .توردروازه.میز تنیس.فوتبال دستی .و…همچنین تجهیزات کارگاهی وکیت های آموزشی وپکیج های حمایتی ازدانش آموزان بی بضاعت که به جهت زیادبودن مطالب به خلاصه ای ازاین موارداشاره گردید

تعمیرات،
دربخش تعمیرات اولویت بر ساخت مدارس درمناطق موردنیاز آموزش وپرورش دوم برایمنی سازی واستحکام مدارس موردنظر بوده .اختصاص اعتبارات در۴مرحله جهت ساخت ۸مدرسه درآبادان واروندکنار ،ساخت ۳۵سرویس بهداشتی درمدارس روستایی آبادان واروندکنار،تکمیل طرح های نیمه تمام.جذب اعتبار ۴۰میلیاردریالی ازوزارت نفت جهت تعمیر پژوهشسرای بصیرت وسالن ورزشی شهدا آموزش وپرورش جذب اعتبار ۲۰میلیاردی ریالی جهت مرکزرفاهی فرهنگیان ،دعوت از خیرین مدرسه ساز وبنیادعلوی وبرکت جهت ساخت فضای آموزشی یاتکمیل فضاهای نیمه کاره که ماحصل آن تکمیل سه فضای آموزشی ومشارکت درتکمیل فضاهای نیمه کاره بوده .تلاش برای اختصاص حداکثر بودجه ی مصوب پیرو سفرریاست محترم جمهوری به خوزستان جهت تکمیل ۱۴طرح نیمه تمام آموزش وپرورش آبادان واروندکنار .

تامین نیروی انسانی
درسال ۹۶شهرستان آبادان واروندکناربا بیش از۳۰درصدکمبودنیروی انسانی مواجه بودندبا پیگیری جناب دکترمختار ردیف جذب نیروی حق التدریسی به تعداد۵۰۰نفربرای شهرهای آبادان واروندکناراخذگردیدکه باجذب این تعداد بیش از۵۰۰فرصت شغلی برای جوانان تحصیل کرده ی آبادانی واروندکناری مهیا وازسویی نیاز وکمبود نیروی انسانی این مناطق مرتفع گردیداین نیروها سال گذشته دربخشنامه وزارتی تبدیل نیروهای حق التدریسی به پیمانی تبدیل وضعیت شده وامروز ۳۰درصدساعات آموزشی این دومنطقه راپوشش میدهند.این حجم ازجذب نیرو دریک منطقه بی سابقه بوده .

بدهی آب وبرق مدارس
درسال ۹۸ میزان بدهی برق مدارس که انباشت بدهی سنوات گذشته وبرخی مدارس حتی ده ساله بوده،به حدود۱۱میلیاردریال رسیده بود که قریب به ۲۵۰میلیون تومان بدهی آن متعلق به ساختمان آموزش وپرورش آبادان بود که این عدم پرداخت بدهی موجب اخطاروقطع مکرر برق مدارس وحتی درچهارمرحله اداره ی آموزش وپرورش آبادان گردید.با پیگیری دکترمختار نیمی ازاین مبلغ از سازمان منطقه آزاداروندتامین ونیمی دیگرباهماهنگی تهاتر میان وزارت نیرو ووزارت آموزش وپرورش تامین ومشکل بدهی برق مدارس کاملا رفع گردید،درزمینه بدهی آب نیز پس ازپیگیری های طولانی دکترمختارامسال مشکل بدهی آب مدارس مرتفع گردید.

دانشگاه فرهنگیان
برای اولین بار آبادان باپیگیری دکترمختار دارای دانشگاه فرهنگیان گردید .تاقبل ازاین دانشجو معلمان آبادانی که دردانشگاه فرهنگیان تحصیل میکردندبرای تحصیل به اهواز ،دزفول یامناطق دیگرمی رفتند.اما باتاسیس دانشگاه فرهنگیان باپیگیری دکترمختارعلاوه برآنکه آبادان خودبه قطب آموزش دانشجوی دبیرمنطقه جنوب غرب خوزستان تبدیل شد به علاوه نیروی انسانی موردنیاز آموزش آبادان هم تامین گردیدکه این گام مهمی جهت ارتقای شاخص آموزشی درآینده خواهدبود این دانشگاه درسال ۹۸و دریک ساختمان نوساز باتجهیزات کامل اعم ازخوابگاهی.آموزشی وکارگاهی که پیگیری آنهاتوسط دکترمختارصورت گرفت ،تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان واحدخواهران افتتاح گردید.

پژوهشسرای بصیرت
باآنکه بیش ازده سال ازافتتاح پژوهشسرای بصیرت گذشته بود ولی این پژوهشسرا به جهت بی توجهی مدیران وقت تاحدودی متروکه بود وفعالیت های پژوهشی درآن صورت نمیگرفت .درسال ۹۷باانتخاب یک مدیرتوانمندوحمایت دکترمختار درچندفقره اعتباراتی حدود۵۰میلیاردریال درردیف های مختلف ازاعتبارات استانی .سازمان نوسازی.وزارت نفت ومنطقه آزاداروند.وجذب تجهیزات کامل سرمایشی وگرمایشی.کارگاهی وآزمایشگاهی این پژوهشسرا امروزیکی ازفعالترین پژوهشسراهای کشوربا آموزش ده ها رشته تبدیل گردید.دانش آموزان این پژوهشسرا طی این سه سال چندین مقام استانی وکشوری راکسب نمودند.بادستوری کهدکترمختار بهمن ماه امسال ازدبیرمناطق آزادکل کشورجناب آقای سعیدمحمداخذنمودندبحث ارتقای تجهیزات کارگاهی وآزمایشگاهی این پژوهشسرادربرنامه قرارگرفت.به اضافه بحث ایجاد پژوهشسرای دانش آموزی روستایی در تنگه وهمچنین احداث پارک علم وفناوری جزو برنامه های دردست پیگیری توسط جناب دکترمختاردرحوزه ی پژوهش دانش آموزی است.

بیمه وسایرپیگیری های مرتبط با آموزش وپرورش
ازاموری که جناب دکترمختار به جدپیگیری نموده بحث مشکل بیمه تامین اجتماعی فرهنگیان،موضوع بیمه تامین اجتماعی معلمان حق التدریسی قبل ازسال ۸۸،بحث تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی،موضوع مهم رتبه بندی فرهنگیان،موضوع تجهیزات ادارات آموزش وپرورش ابادان واروندکنار،رفع مشکل واگذاری منازل فرهنگیان،تخصیص شناسه ملی برای حدود۸۰مدرسه که این مشکل دوسال اخیر مدارس رابامشکلات عدیده ازجمله حساب های بانکی و سامانه مواجه ساخته بود،تامین سرانه دانش آموزی حدود۴۰میلیارد ریال ،دعوت ازوزیرآموزش وپرورش وحضوروزیرآموزش وپرورش درآبادان ودعوت ازمعاونین وزارت درچندمرحله جهت بازدیدورفع مشکلات مدارس آبادان واروندکنار.

همانگونه که درابتدای مبحث اشاره کردیم مواردفوق بخشی از اهم اقدامات وپیگیری های انجام شده توسط دکترمختار درزمینه ی آموزش وپرورش وآموزش عالی بوده و سایر اقدامات بامستندات اعم ازمکاتبه ،پیگیری،جوابیه ها درسامانه دکترمختار موجود می باشد

🔹خدمت به مردم شریف شهرستان آبادان ادامه دارد . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍🏻روابط عمومی دفتر دکتر جلیل مختار ، نماینده مردم شریف شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی ، عضو کمیسیون عمران

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .