درخواست و تامین ۲۰میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و زیر ساخت های اورژانس شهید بهشتی آبادان

درخواست تامین 50میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و زیر ساخت های اورژانس شهید بهشتی آبادان

درخواست و تامین 20میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و زیر ساخت های اورژانس شهید بهشتی آبادان

درخواست و تامین ۲۰میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه و زیر ساخت های اورژانس شهید بهشتی آبادان:۱۲۹۹۰

وزیربهداشت و درمان دکتر نمکی نامه شماره  ۱۲۹۹۰/۱۱۰/ت مورخ ۹۹۰۷۱۲

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .