پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .