چکیده  مهمترین عملکرد دکتر مختار در  وزارت نیرو

وزارت نیرو
وزارت نیرو

چکیده  مهمترین عملکرد دکتر مختار در  وزارت نیرو :

 • مدیریت منابع آب :

۱- سدها :

 • پیگیری اعتبارات جهت احداث سد وقفل کشتیرانی بهمنشیر و مارد
 • احداث سد موقت در محل پل فلزی موجود بر انتهای بهمنشیر ( پل چوئبده ) و سد در پایین دست اروندکنار
 • پیشنهاد ساخت سد دوستی بین ایران و عراق در مبادی ورودی دریا ( اروندکنار- فاو)
 • درخواست بازنگری در طرح مطالعاتی سد تنظیمی چوئبده

      

۲- لایروبی:

 • پیگیری درخصوص لایروبی رودخانه های استان خوزستان .
 • پیگیری درخصوص لایروبی رودخانه بهمنشیر در محدوده شهر آبادان .
 • پیگیری تامین اعتبار جهت لایروبی ۵۴ کانال (انهار) در چوئبده و لایروبی ۱۴ کانال در اروندکنار.
 • پیگیری لایروبی انهار ۱۳ گانه ( از نهر دایر تا نهر معاتیج ) اروندکنار.
 • پیگیری تامین ماشین آلات جهت لایروبی دهانه انهار جهت شهرداری اروندکنار

۳- پیگیری های مربوط به تنش آبی :

 • پیگیری الزام تشکیل جلسه مجلس جهت بررسی بحران آب آبادان
 • پیگیری پرداخت اعتبارات مصوب در خصوص حل مشکلات آب
 • درخواست افزایش تخصیص اعتبارات بحث مشکلات وضعیت آب شرب
 • پیگیری بحران آب و تبیین شرایط توسط وزارت نیرو
 • ضرورت تشکیل کمیته حل بحران آب شرب و کشاورزی آبادان
 • رها سازی آب سدهای خوزستان در دوره خشکسالی و تنش آبی ( مسجد سلیمان ، شهید عباس پور ، کارون۳ ، کارون۴ و سد دز )

۴- آب کشاورزی :

 • اعلام الزام تسریع در اجرای طرح های آبرسانی کشاورزی در بهمنشیر شرقی و غربی و احداث سدها
 • مجوز عدم اخذ آب بها کشاورزی
 • درخصوص تامین اعتبار هزینه های میرابی و ساماندهی آنها در شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان
 • درخواست انتقال برق به ایستگاههای پمپاژ زهکشی آبادان

 

۵- آب و فاضلاب شهری و روستایی:

 • شهری :
 • پیگیری درخصوص رفع مشکلات آب آشامیدنی و شبکه فاضلاب آبادان.
 • پیگیری مشکلات آبیاری در شبکه آبرسانی آبادان.
 • طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب آبادان.
 • پیگیری مشکلات آب شهر آبادان.
 • تامین مبلغ ۲۰۸میلیارد ریال اعتبار جهت رفع مشکل آب شرب شهری و روستائی استان خوزستان .
 • پیگیری مصوبه درخصوص تامین نقدینگی جهت رفع مشکل آب و فاضلاب استان خوزستان
 • مجوز تامین اعتبار از محل ۳درصد فروش نفت جهت بازسازی شبکه آب شرب شهری.
 • درخواست جایگزینی ماشین آلات اداره آب و فاضلاب بدلیل فرسودگی .
 • پیشنهاد اجرای تعدادی آب شیرین کن.
 • تعیین محل آب شیرین کن.
 • اخذ مجوز خرید آب شیرین کن با حداقل ۳۲۵۰۰متر مکعب آب شرب جهت آبادان
 • پیگیری تامین اعتبار۵۵ میلیارد ریالی جهت تکمیل عملیات بازسازی و توسعه تاسیسات شهری
 • درخواست تامین اعتبار ۲۰میلیارد تومانی جهت حل مشکل کمیت آب تصفیه خانه طرح جامع .
 • درخواست تامین اعتبار جهت اجرای فاز۲ تصفیه خانه طرح جامع .
 • درخواست تامین اعتبار جهت تکمیل طرح تصفیه خانه آب شهر آبادان .
 • درخواست تسریع در اجرای پروژه های عمرانی تصفیه خانه شهید حسن کعبی.
 • درخواست افزایش سهمیه آب جهت تصفیه خانه ثامن الائمه (ع ) .

 

 • اروندکنار:
 • اخذ دستور تامین اعتبار جهت بازسازی تاسیسات تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • پیگیری اجرای طرح آبرسانی روستائی تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • درخواست درخواست ۴ عدد آب شیرین کن ۵ هزار متر مکعبی جهت اروند کنار، چوئبده ، منیوحی و کشتکار.
 • تسریع در تخصیص اعتبارات جهت تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • چوئبده :
 • درخواست تامین اعتبار جهت بازسازی و رفع مشکلات تصفیه خانه و شبکه آبرسانی شهر چوئبده .
 • درخواست افزایش ظرفیت آب شیرین کن شهر چوئبده .
 • درخواست رفع مشکلات تصفیه خانه شهر چوئبده .

 

 • روستاها ( بخش مرکزی و بخش اروندکنار) :
 • پیگیری تامین آب شرب روستاها
 • تامین اعتبار۳۰میلیارد ریال جهت خرید لوله و اصلاح خط انتقال و شبکه توزیع آب روستایی.
 • پیگیری وضعیت نامطلوب آب شرب روستاها.
 • درخواست تامین اعتبار جهت تاسیسات آبرسانی منیوحی.
 • پیگیری موضوع پرداخت هزینه بهربرداری و نگهداری از تاسیسات آبرسانی روستاها از محل اعتبارات استانی جهت حل مشکل حقوق و مزایای نیروی های انسانی ( آبداران).
 • پیگیری تامین آب شرب دهستان نصار.
 • احداث تصفیه خانه در ثوامر با ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز .
 • احداث تصفیه خانه آب در شهید درویشی با ظرفیت ۸۰۰۰ متر مکعب .
 • پیگیری حقوق و مزایای آبداران .

۷آب و فاضلاب مسکن مهر:

 • درخواست تامین اعتبار جهت مشکلات آب و فاضلاب مسکن مهر آبادان ، اروندکنار و چوئبده.
 • اعلام اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل انشعابات آب و فاضلاب مسکن مهر آبادان ، اروند کنار و چوئبده .
 • درخواست تکمیل انشعابات طرح های آب و فاضلاب مسکن مهر .

۸- تصفیه خانه ها:

 • درخواست تامین اعتبار جهت تکمیل طرح تصفیه خانه آب شهر آبادان .
 • درخواست تسریع در اجرای پروژه های عمرانی تصفیه خانه شهید حسن کعبی.
 • اخذ دستور تامین اعتبار جهت بازسازی تاسیسات تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • پیگیری اجرای طرح آبرسانی روستائی تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • درخواست تسریع در تخصیص اعتبارات جهت تصفیه خانه شهید کشتکار .
 • درخواست افزایش سهمیه آب جهت تصفیه خانه ثامن الائمه (ع ) .
 • درخواست تامین اعتبار ۲۰میلیارد تومانی جهت حل مشکل کمیت آب تصفیه خانه طرح جامع .
 • درخواست تامین اعتبار جهت اجرای فاز۲ تصفیه خانه طرح جامع .
 • پیگیری اعتبار جهت احداث خط انتقال آب برای شبکه فضای سبز شهرداری .
 • درخواست تامین اعتبار جهت بازسازی و رفع مشکلات تصفیه خانه و شبکه آبرسانی شهر چوئبده .

۹- آب غدیر:

 • پیگیری درخصوص افزایش سهمیه آب بیشتر طرح غدیر .
 • تامین آب شرب تعدادی از روستاهای آب از طرح غدیر .
 • پیگیری تامین اعتبار جهت تکمیل فاز۲ پروژه آبرسانی غدیر .

۱۰- انتقال آب کارون:

 • پیگیری علت انتقال آب از سرشاخه های کارون .
 • تذکر کتبی به رئیس جمهور به دلیل انتقال آب از سرشاخه های کارون .

۱۱- صنعت آبیاری نوین:

 • پیگیری الزام اجرای طرح و تجهیز صنعت آبیاری نوین و آب چرخانی
 • برق :
 •  مشکلات برق شهری:
 • پیگیری حل مشکلات برق آبادان و بهسازی شبکه .
 • پیگیری تامین اعتبار جهت تعویض چراغ های سطح معابر آبادان .
 • درخواست اعتبارات جهت نصب چراغ های LED معابر آبادان .
 • پیگیری احداث پست های توزیع برق در مناطق ذوالفقاری ، آبادان مرکزی و منیوحی .
 • پیگیری مشکلات برق روستایی:
 • پیگیری حل مشکل برق بدلیل فرسودگی شبکه و پایه های برق در اروند کنار .
 • درخواست رفع مشکلات برق روستای ابوشانگ .
 • درخواست رفع مشکلات برق روستای نهر سید یوسف .
 • درخواست رفع مشکلات برق روستای رفیع اروندکنار .
 • درخواست رفع مشکلات برق روستای عوج آلبو حیه اروندکنار.
 • تعرفه و انشعاب برق :
 • پیگیری درخصوص ممانعت از افزایش صورت حسابهای برق مصرفی .
 • درخواست تجدید نظر درخصوص افزایش نرخ تعرفه برق .
 • پاسخ پیگیری اشتراک برق مسکن مهر آبادان .
 • پیگیری کاهش تعرفه اشتراک برق و مجوز تقسیط اشتراک .
 • رفع قطعی مداوم برق در شهرستان آبادان:
 • پیگیری رفع قطعی برق آبادان .
 • ایجاد سازو کار لازم جهت کاهش قطع برق .
 • حل مشکل برق بدلیل فرسودگی شبکه برق اروندکنار و دهکده بریم .
 • تخصیص اعتبارات درخصوص رفع مشکل فرسودگی شبکه و پایه های برق .
 • طرح های پیشنهادی:
 • پیشنهاد جانمایی احداث نیروگاه در اروندکنار

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

من با این شرایط موافق هستم .