بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر مسکن مهر آبادان

59
بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر مسکن مهر آبادان 🗓️ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

✍🏻بازدید دکتر جلیل مختار

از روند اجرا و پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر مسکن مهر آبادان

🗓️ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه زیرسازی و آسفالت معابر مسکن مهر آبادان 🗓️ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۹ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .