بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش ته نشین تأسیسات آبرسانی جهت بالا بردن کیفیت آب شرب شهرستان آبادان

3
بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش ته نشین تأسیسات آبرسانی جهت بالا بردن کیفیت آب شرب شهرستان آبادان

بازدید از روند اجرا و پیشرفت پروژه اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش ته نشین تأسیسات آبرسانی جهت بالا بردن کیفیت آب شرب شهرستان آبادان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید