تامین آب و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی جهت کشت علوفه ( فاز۲ طرح ۵۵۰هزار هکتاری )

58
وزارت کشاورزی

تامین آب و اجرای شبکه آبیاری و زهکشی جهت کشت علوفه ( فاز۲ طرح ۵۵۰هزار هکتاری ):

بازگشت به نامه شماره ۹۸۰۷۰۸/۶۰۴/ت مورخ ۹۸۰۷۰۸

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .