طـرح دو سـؤال از وزیــر نــیرو

9

♨️ طـرح دو سـؤال از وزیــر نــیرو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔹توسط دکـتر جلیل مـختار
نماینده مردم شریف شهرستان آبادان ، اروندکنار ، چوئبده و بخش مرکزی در مجلس شورای اسلامی

🗓️ چـهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
❓سـؤال اول :

🔹در خصوص مشکلات نیروهای شاغل در شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی شهرستان های آبادان و خرمشهر

❓سـؤال دوم :

🔹با توجه به اینکه بیش از ۳۰ سال از جنگ تحمیلی میگذرد ، چرا تاکنون سیستم فاضلاب شهری وآب شرب ، اعم از تأمین آب و انتقال و شبکه آب شهری و روستایی شهرستان های آبادان و خرمشهر هنوز با مشکل جدی روبرو میباشد ؟
چرا تاکنون اقدام جدی مبنی بر حل معضلات آب شرب از نظر بهداشتی ، کمی و کیفی صورت نگرفته است و امروز فاضلاب دو شهر مذکور بعنوان یک مشکل اساسی در زندگی مردم مبدل شده است ؟

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید