درخواست تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه قطعه ۴ محور آبادان – اروندکنار

49
وزارت راه و شهرسازی

درخواست تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه قطعه ۴ محور آبادان – اروندکناردرخواست تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه قطعه 4 محور آبادان - اروندکنار

درخواست تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژه قطعه ۴ محور آبادان – اروندکنار:

وزیر راه و شهرسازی دکتر اسلامی نامه شماره ۱۱۰/۱۹۵۱/ت مورخ ۹۹۰۵۰۱

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .