پیگیری تامین اعتبار جهت پروژه چهار خطه آبادان -اروند ، تعریض محور سه راه مدن به تندگویان و تعریض بلوار داخلی شهر چوئبده

26

پیگیری تامین اعتبار جهت پروژه چهار خطه آبادان -اروند ، تعریض محور سه راه مدن به تندگویان و تعریض بلوار داخلی شهر چوئبده :

  • مدیر عامل شرکت توسعه های زیر بناهای حمل و نقل دکتر خادمی – نامه شماره ۹۴۰۴۱۷/۱۳۹/ت مورخ ۹۹/۰۴/۱۷

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید