پیگیری مشکل طرح هادی روستای شلحه حاج حسین ( بخش مرکزی آبادان ) -برنامه و بودجه

22
سازمان برنامه و بودجه

پیگیری مشکل طرح هادی روستای شلحه حاج حسین ( بخش مرکزی آبادان ) -برنامه و بودجه :

  • سازمان برنامه و بودجه استان دکتر حاجتی نامه شماره ۲۹ مورخ ۹۹۰۲۰۲

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید