درخواست تامین اعتبار جهت بهسازی بافتهای فرسوده و احداث سیستم هدایت آب های سطحی آبادان

56
وزارت راه و شهرسازی

درخواست تامین اعتبار جهت بهسازی بافتهای فرسوده و احداث سیستم هدایت آب های سطحی آباداندرخواست تامین اعتبار جهت بهسازی بافتهای فرسوده و احداث سیستم هدایت آب های سطحی آبادان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .