پیگیری موضوع اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد درخصوص اداره دارایی و امور اقتصادی

3

پیگیری موضوع اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد درخصوص اداره دارایی و امور اقتصادی:

  • معاونت پارلمانی .زارت اقتصاد و امور دارائی دکتر جلیلی نامه شماره ۱۲۶۱۹ مورخ ۹۸/۰۸/۰۶

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید