درخواست روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی روستایی آبادان

3
وزارت راه و شهرسازی

درخواست روکش آسفالت راههای اصلی و فرعی روستایی آبادان :

  • راه و شهرسازی دکتر اسلامی  نامه شماره ۹۸۰۲۲۲/۳۶۸/ت مورخ ۹۸۰۲۲۲

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید