پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

14

پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

پیگیری کمبود نیروی انتظامی و ناامنی در سطح منطقه و افزایش سرقت منازل، احشام و سیم برق و بروز نارضایتی اهالی

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید