چکیده  مهمترین عملکرد دکتر مختار در وزارت صنعت ، معدن و تجارت  و شهرک های صنعتی  

54
وزارت صنعت معدن و تجارت

چکیده  مهمترین عملکرد دکتر مختار در وزارت صنعت ، معدن و تجارت  و شهرک های صنعتی   : 

  • درخواست و پیگیری رفع مشکل فعالین اقتصادی مناطق آزاد و راه اندازی شدن سامانه ثبت درخواست واردات .
  • رفع مشکل فعالین اقتصادی مناطق آزاد و بازگشایی سامانه ثبت سفارش گروه کالایی چهار .

 

  • پیگیری فعال نمودن بازارچه مشترک مرزی .
  • شهرک های صنعتی :
  • پیشنهاد احداث شهرک صنعتی در شهرهای اروندکنار و چوئبده .
  • پیگیری ایجاد صنایع نیازمند آب ( صنایع مس و آلومنیم ) در شهرک های صنعتی  اروندکنار و چوئبده 
  • درخواست تامین اعتبار مورد نیاز واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد شهرک های صنعتی

 

  • حذف عوارض صادراتی خرما بمنظور جمایت از صادرات خرما و صاحبان نخیلات .
  • تذکر به وزیر درخصوص عدم رعایت مسائل زیست محیطی .

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید