چهار مدرسه از مدارس آبادان و اروندکنار تخریب و نوساز میشوند

184

با پیگیریهای صورت گرفته از سوی دکتر جلیل مختار و بازدید میدانی آقای رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی و تجهیزات مدارس کشور از مدارس شهرستان آبادان در مهر ماه سال جاری ،
چهار مدرسه از مدارس آبادان و اروند کنار به مناقصه عمومی گذاشته میشوند

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید