درخصوص تجهیز هنرستانهای آبادان و اروندکنار

64

درخصوص تجهیز هنرستانهای آبادان و اروندکنار -رئیس نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور دکتر رخشایی مهر نامه شماره ۱۱۰/۹۳۷۴/ت مورخ ۹۷/۰۷/۳۰

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که موضوع گوگل است Privacy Policy and Terms of Use.

من با این شرایط موافق هستم .