حضور دکتر مختار در برنامه بازتاب شبکه آبادان مورخ ۹۹/۰۶/۱۴

3

 

بخش اول صحبت های دکتر مختار – برنامه بازتاب ۹۹۰۶۱۴ :

https://bit.ly/3he9AuL

بخش دوم صحبت های دکتر مختار – برنامه بازتاب ۹۹۰۶۱۴ :

https://bit.ly/3hgah6T

بخش سوم صحبت های دکتر مختار – برنامه بازتاب ۹۹۰۶۱۴ :

https://bit.ly/33iO3Ms

بخش چهارم صحبت های دکتر مختار – برنامه بازتاب ۹۹۰۶۱۴ :

https://bit.ly/3k5Uxp0

بخش پنجم صحبت های دکتر مختار – برنامه بازتاب ۹۹۰۶۱۴ :

https://bit.ly/2R9t9tt

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید