بازدید اعضای کمسیون اصل ۹۰ از بندر و گمرک و کالاهای راکد در بندر و گمرک شهرستان آبادان به همراه دکتر مختار نماینده مردم شریف آبادان

36

بازدید اعضای کمسیون اصل ۹۰ مجلس آقایان
دکتر خجسته و دکتر مرادی
بهمراه دکتر جلیل مختار نماینده مردم شریف شهرستان آبادان
از بندر و گمرک و کالاهای راکد در بندر و گمرک شهرستان آبادان
جهت ترخیص اجناس و رفع موانع ترخیص و استفاده از معافیت قانونی مشمول منطقه آزاد برای کالاهای همراه مسافر
امروز چهارشنبه مورخ ۹ مرداد ۹۸

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید